Sari la conținut
CERERE DE ÎNSCRIERE / REÎNSCRIERE  ÎN CLUB

  I. SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA, cu datele de identificare de mai jos :  * pentru minori

  - Prin prezenta solicit înscrierea /(re)înscrierea subsemnatului în cadrul „Clubul Sportiv Alpha Mind – O minte initiala”

  și participarea la ședințele de antrenament conform planificării lunare, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 69/2000-Legea Educației fizice și sportului);
  - Declar pe proprie răspundere că starea sănătătii fizice şi mentale a subsemnatului (fiului/fiicei) este corespunzătoare, și nu sufăr (nu suferă) de afecțiuni cronice sau neuro-psihice incompatibile cu practicarea sporturilor de contact, sens în care anexez prezentei cereri adeverintă medicală!
  - Sunt de acord cu efectuarea vizitei medicale de specialitate pe cheltuială proprie, în vederea acordării avizului medico-sportiv de către un medic de medicină sportivă;
  - Cunosc faptul că, în sport accidentările nu pot fi excluse şi îmi asum riscurile practicării unui astfel de sport;
  - În situatia în care nu mai doresc să particip la antrenamente, îmi iau angajamentul că voi anunța despre acest aspect în termen de 30 zile, prin sms/whatsapp sau e-mail pe adresa contact@alphamind.ro;
  - Sunt de acord cu plata cotizațiilor și taxelor, dupa cum urmeaza:

  II. COTIZATII SI TAXE:

  * Taxă ședință antrenament ( pentru membrii participanti antrenamente ) – 30 ron
  * Cotizație sportivă lunară – 250 ron
  * Cotizație sportivă trimestrială (3 luni) – 700 ron
  * Cotizație sportivă semestriala (6 luni) – 1400 ron - din care se primeste inapoi suma de 250 ron pentru achizitionarea echipamentului clubului
  * Cotizație sportivă anuala – 3000 ron - din care se primeste inapoi suma de 500 ron pentru achizitionarea echipamentului clubului
  Taxele și cotizațiile se achită în contul clubului: RO23 BTRL RONC RT05 8914 9501
  Banca Transilvania (Explicații: “cotizație sportivă”)

  IMPORTANT: Cotizatiile și taxele NU se restituie, NU se reporteaza în contul altei persoane și nu pot fi luate în considerare decât pentru perioada corespunzătoare efectuării plății.
  - Modificarea cotizațiilor va fi adusă la cunoștință cu 30 de zile înainte;
  - Neplata cotizației are ca efect încetarea calității de membru al clubului.
  - Cheltuielile legate de: echipament, participare la activități organizate (stagii, seminarii, cantonamente, competiții sportive,examene) controale și vize medicale periodice, asigurări de sănătate etc sunt în sarcina exclusivă a sportivilor.

  INCARCARE DOCUMENTE:  *pentru minori:

  Documentele scanate in format pdf sau fotocopiile format .jpg, .png sau bitmap (dupa dorinta) vor fi trimise automat pe adresa de e-mail: contact@alphamind.ro prin accesarea butonului "TRIMITE"!