Urmărește-ne pe Social Media!

Regulament XCM Trophy & XCO Kiddo Trophy Jariștea 2023

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul competitiei este Asociația CS ALPHA MIND – O minte initiala, cu sediul în orașul Focsani, județul Vrancea, str. Brailei, nr. 11, bl.11 ap. 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 02/08.02.2021, C.I.F. 43707898, tel. 0756 260 000, e-mail [email protected],  reprezentată de domnul Horhocea Dragos, în calitate de Director Sportiv.

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare a concursului

Concursurile vor avea loc în zilele specificate pe pagina concursului https://alphamind.ro/ și se vor desfășura în cadrul unui eveniment maraton care va avea ca punct de pornire, dar si de sosire comuna Jariștea din județul Vrancea, situată la circa 28 km de centrul municipiului Focșani.

Art. 3. Drept de participare

Competițiile sunt deschise oricărui iubitor al sportului și al mișcării în natură, dar și copiilor care vor să își își petreacă timpul într-un mod sănătos. Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament și un bagaj de cunoștințe tehnice proprii turelor de MTB.

Cei care sunt sub 18 ani se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unuia dintre părinți. În cazul în care prezența părintelui la înscriere nu este posibilă, minorii se vor putea înscrie prezentând o declarație a părintelui autentificată la notariat sau cu o declarație pe proprie răspundere semnată de ambii părinți (tutore legal) si să prezinte o copie după CI a acestora.

Persoanele peste 18 ani se vor putea înscrie pe baza unei declarații pe propria răspundere. Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află și pentru posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseelor.

Art. 4. Regulamentul oficial al concursului

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea integrală a Regulamentului și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, pe pagina consursului https://alphamind.ro/.

Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 5. Mecanismul de desfășurare a concursului

5.1. Trasee, program, categorii vârstă

Formatul primei curse este XCM (Cross Country Marathon), va avea si sectiune de E-Bike, iar competițiile dedicate copiilor vor avea trasee de MTB destinate fiecărei categorii, vârste și nivel de pregătire.
Traseele, programul competițiilor și categoriile de vârstă sunt afișate pe pagina concursului https://alphamind.ro/.

Traseele concursului vor:

 1. Tura lungă (vezi detaliile pe pagina concursului https://alphamind.ro/), vârsta minimă de participare este de 18 ani, atât la masculin cât și la feminin.
 2. Tura scurtă (vezi detaliile pe pagina concursului https://alphamind.ro/), vârsta minimă de participare este de 16 ani, atât la masculin cât și la feminin, tinerii sub 18 ani se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unuia dintre părinți/sau tutore legal (in acest caz este nevoie de hotararea judecatoreasca pentru tutore). În cadrul acestei ture va lua startul și categoria E-bike.
 3. Tura family (vezi detaliile pe pagina concursului https://alphamind.ro/), vârsta minimă de participare este de 9 ani, atât la masculin cât și la feminin, pentru copii sub 18 ani care nu sunt insotiti de un parinte, se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unuia dintre părințI sau tutore legal.
 4. Trasee copii (vezi detaliile pe pagina concursului https://alphamind.ro/), care vor fi diferite în funcție de categorie.

Înscrierea în categorii se face în funcție de vârsta împlinită în anul concursului, până la data startului.

În cazul în care numărul de înscrieri la o categorie este mai mic de 5 (cinci), această categorie va fi comasată cu o categorie inferioară (sau vecină) de vârstă.

La concurs pot participa si sportivi care au biciclete MTB electrice, atât la fete cât și la băieți, pentru aceasția se vor face categorii separate de E-Bike fete si E-Bike băieți, ne mai facandu-se și categorii de vârsta. E-bike -ul are ca traseu, atât la fete cât și la băieți tura scurtă.

NOTĂ: La 6 ore de la start, traseele de concurs vor fi închise iar concurenții vor fi recuperați de pe traseu!

De asemenea, în cadrul aceluiași weekend, va avea loc și competiția XCO Kiddo Trophy Jariștea, cu trasee amenajate special pentru cei mici, în funcție de categoria la care participă. Competiția va găzdui a IV-a etapă a Cupei României de MTB pentru Copii, a cărui regulament vă invităm să îl accesați în secțiunea Regulamente -> Mountain Bike, de pe pagina web www.federatiadeciclism.ro.

Competiția va fi dedicată atât copiilor legitimați cât și celor nelegitimați. Aceștia vor lua startul comun, însă vor fi premiați separat. Categoriile sunt următoarele:

 • Copii A (2009-2010) legitimați
 • Copii A (2009-2010) nelegitimați
 • Copii B (2011-2012) legitimați
 • Copii B (2011-2012) nelegitimați
 • Copii C (2013-2014) legitimați
 • Copii C (2013-2014) nelegitimați
 • Copii D1 (2015-2016) legitimați
 • Copii D1 (2015-2016) nelegitimați
 • Copii D2 (2017-2018) legitimați
 • Copii D2 (2017-2018) nelegitimați

NOTĂ: Doar copii legitimați la Federația Română de Ciclism vor puncta în clasamentul Cupei României de Mountain Bike pentru copii!

5.2. Condiții de participare

Competiția este deschisă oricărui iubitor al sportului și al mișcării în natură.

Persoanele sub 18 ani care optează pentru tura scurtă se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unui părinte/tutore legal prezent la data concursului sau pe baza unei declarații notariale pe propria răspundere sau a unei declaratii semnate de ambii parinti (tutore legal) si o copie dupa CI acestora. Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află și pentru posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseelor. Orice participant înscris va avea un număr de concurs.

Orice participant trebuie să respecte regulile competiției și trebuie să urmeze indicațiile date de către organizatori.

Înscrierea se poate face pe pagina https://alphamind.ro/ folosind formularul de înscriere. Ulterior, va trebui completată și o declarație pe proprie răspundere. Acest document trebuie completat și semnat de fiecare participant și predat în ziua în care le este înmânat numărul de concurs (kitul de participare).

Obligatoriu! Copii vor putea fi înscriși la XCO Kiddo Trophy Jariștea doar cu acordul scris al unui părinte/tutore legat prezent în ziua evenimentului. Părintele/tutorele legal al copilului își asumă întreaga responsabilitate asupra stării de sănătate pe care acesta o are și pentru posibilele accidentări în timpul desfășurării competiției.

5.3. Responsabilitate

Fiecare participant care ia parte la competițiile XCM Trophy Jariștea și XCO Kiddo Trophy Jariștea este responsabil pentru propria securitate și siguranță.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor, care pot surveni în timpul desfășurării evenimentului.

Fiecare participant trebuie să semneze înainte de înscriere o declarație de responsabilitate pe propria răspundere, prin care își asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

5.4. Caracteristici ale competiției

Evenimentul este o competiție care se desfășoară în natură. Traseele utilizate sunt neamenajate și neprotejate, se folosesc drumuri publice, drumuri forestiere, poteci marcate și nemarcate, pante cu înclinare mare, zone accidentate etc.

Diferite segmente ale traseelor trec prin localități, zone împădurite, văi, pășuni etc. Toate acestea necesită experiență și cunoștințe speciale și orice participant trebuie:

 •  să aibă la activ un număr de ture pe teren accidentat (off-road);
 •  să aibă cunoștințe tehnice despre abordarea unui traseu dificil;
 •  să fie capabil să urce și să coboare în siguranță o pantă înclinată, în condiții dificile;
 •  să aibă un bun simț al direcției pe teren accidentat, chiar și în condiții de vreme rea și vizibilitate redusă;
 •  să cunoască regulile de comportament în caz de pericol și urgență în zona cu teren accidentat;
 •  să dea dovadă de fairplay și prietenie și să acționeze în consecință atunci când situația o cere;
 •  să știe și să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competițiilor, mediul și condițiile în care se desfășoară acestea;
 •  să aibe câteva cunoștințe minime și să știe anumite reguli de circulație pentru a putea folosi drumurile publice;
 •  să știe că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea și viața lui, a altor participanți și să acționeze în consecință pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol.

5.5. Echipament obligatoriu

Fiecare participant trebuie să aibă bicicletă profil MTB în stare bună de funcționare, cască de protecție, urmând ca organizatorul să furnizeze fiecărui participant un număr de participare. Numerele de concurs vor fi montate pe bicicletă, în față, și nu vor fi înlăturate decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon). Lipsa acestor articole duce la descalificare. Se acceptă atât bicicletele propulsate prin forța umană cat si cele electrice de tip E-Bike, nefiind acceptate modificarile în afara setărilor originale de fabrică ce țin de puterea și viteza bicicletei, o astfel de modificare atrage după sine descalificarea și pierderea eventualelor premii.

Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletei nu este permisă. Concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru și același număr pe ghidon.

În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur. Nerespectarea acestor decizii atrage descalificarea concurenților aflați în aceste situații.

Pentru buna organizare și realizare a concursului sunt necesare următoarele precizări și recomandări cu privire la echipament, astfel încât participantul trebuie să aibe asupra lui următoarele:

 •  bidon sau bidoane cu apă (de preferat să fie pus la îndemână în suportul de la bicicletă);
 •  ochelari (pentru protecția împotriva insectelor, crengilor, noroiului și prafului);
 •  mănuși speciale și echipament de ciclism (pantaloni cu bazon);
 •  pompă, cameră de schimb, petice pentru pană și leviere;
 •  telefon mobil funcțional pentru cel puțin 6 ore.

5.6. Numere de concurs

Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat și a semnat declarația de responsabilitate și a plătit contravaloarea taxei de înscriere.

Numerele de concurs trebuie prinse pe bicicletă, în față și trebuie să fie vizibile pe toată perioada cursei.

Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă în timpul concursului.

Nerespectarea acestui lucru va atrage după sine descalificarea.

5.7. Validare / Briefing / Start

Validarea înscrierilor va avea loc în ziua concursului la punctul de START.

O prezentare generală, în cadrul căreia se vor transmite eventualele noutăți / modificări apărute și se va face o ședință tehnică, instructaj de siguranță și prevenire a accidentelor, va avea loc în ziua competiției înainte de START. Neparticiparea la acest instructaj va duce la descalificarea participantului.

5.8. Puncte de control

Pe trasee vor fi amplasate puncte de control obligatorii. Participanții care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificați. Numerele de concurs și timpii competitorilor vor fi notați în ordinea sosirii în fiecare punct de control.

Organizatorii sunt exonerați de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare.

5.9. Oprirea / Retragerea din cursă

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 •  s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 •  în cazuri excepționale, când acesta încalcă regulamentul de organizare al acestui concurs sau încurcă / blochează prin actele sale ceilalți participanți la concurs.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunțarea retragerii din cursă va cauza o operațiune de căutare și salvare (echipe de salvare) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătură pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi și acțiunile ulterioare momentului și locului retragerii, excepție făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

5.10. Clasamente / Premii

Clasamentele vor fi întocmite pe categorii de vârsta, sex si tipul bicicletei – normala si e-bike, pentru fiecare grupă de participanți. Premiile în bani se vor acorda doar pentru podiumul la General Feminin și General Masculin, atât la Traseul Lung cât și la Traseul Scurt, dar nu si la E-bike si nici la tura family. Pentru podiumul la categoriile de vârstă, e-bike si tura family se vor acorda medalii și trofee. Toți cei care au terminat concursul vor primi medalii și diplome de participare.

5.11. Conservarea naturii

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor  (exceptând locurile de alimentare și hidratare unde se pot depozita aceste gunoaie) și / sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage după sine descalificarea.

5.12. Suporteri / Ajutor

Suporterii pot susține orice competitor cu condiția să respecte regulile de conduită, indicațiile autoritățiilor și ale oficialilor și să nu împiedice desfășurarea competiției. Pe parcursul traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepție făcând cazurile deosebite și ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate, unde competitorii, pe lângă băuturile și alimentele energizante oferite de organizatori, pot primi și alte alimente.

5.13. Alte reguli

Traseele de concurs nu sunt închise altor participanți la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turiști, animale și alții). Acest fapt atrage asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat sau în care au fost implicați participanți la cele două competiții, survenit în timpul desfășurării acestuia, din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

Competiția se desfășoară pe teren accidentat neamenajat și neprotejat, de aceea există un risc de rănire sau deces din pericole obișnuite pentru competițiile outdoor. Acestea includ și nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de frig sau căldură, hipotermie, insolație, deshidratare, degerături, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, furtuni, animale, incendii, efort fizic.

5.14. Penalizări

În cazul în care participanții încalcă prevederile prezentului regulament vor fi aplicate următoarele penalități:

 •  descalificare pentru lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu;
 •  penalizare sau descalificare (decizie organizator) pentru scurtarea traseului;
 •  descalificare pentru dopping;
 •  descalificare pentru nerespectarea mediului înconjurător;
 •  descalificare pentru modificarea numărului de concurs;
 • penalizare sau descalificare (decizie organizator) pentru nerespectarea regulilor competiției;
 • descalificare pentru comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane.

Descalificările se pot face și după concurs, în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenți.

5.15. Contestații

Orice participant poate face o contestație împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiției sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestația se va depune la biroul de informații, în scris, la 15 minute de la afișarea rezultatelor complete sau provizorii. Rezolvarea contestației se va face în următoarele 45 minute.

Prin înscriere și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile de participare și regulamentul, își asumă riscurile participării la competiții și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: trafic, condiții meteo, schimbarea vremii, zona în care se află, echipament.

5.16. Modificări

Echipa de organizare își rezervă dreptul de schimbare în detaliu a regulilor și modului de desfășurare a competiției. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina https://alphamind.ro/.

Orice încercare de fraudare / viciere a rezultatului competiției, directă ori indirectă, va conduce la descalificarea sau, după caz, interzicerea participării la concurs, pe întreaga perioadă rămasă până la încheierea concursului.

Art. 6. Premiile și acordarea acestora

Fondul de premiere și modul în care sunt acordate premiile sunt afișate pe competitiei https://alphamind.ro/.

Art: 7. Acordarea premiilor

După stabilirea câștigătorilor, premiile vor fi înmânate participanților în cadrul festivității de închidere a evenimentului.

Art. 8. Înscriere

8.1. Înscrieri

Cei care doresc să participe se pot înscrie accesând pagina competiției: https://alphamind.ro/.

8.2. Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergente sau pretenții rezultate din sau în legătură cu plățile efectuate, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 10 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.

Art. 9. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implică acceptul câștigătorilor ca numele, adresa și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audio-video și tipărituri, doar cu acordul liber, expres și neechivoc al persoanei vizate.

Art. 10. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, participanții declară că au luat la cunostință și și-au însușit prevederile prezentului regulament și, de asemenea, își exprimă consimțământul liber, expres și neechivoc pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția acestor date, cu modificarile și completările ulterioare, în special drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere. În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate, aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

 1. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă pe adresa organizatorului, o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

iii. realizarea notificării către terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001.

 1. Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop (reprezentând alin. 2 al art. 15 din legea 677/2001).
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: orice persoană are dreptul de a cere și obține:
  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile de la punctul anterior.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului:

 • pentru toți participanții la concurs: nume și prenume din actul de identitate, adresa e- mail, adresa completă, data nașterii, număr telefon mobil sau fix;
 • pentru câștigător: nume și prenume din actul de identitate, adresa e-mail, număr telefon mobil sau fix, adresa completa.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: acordarea premiilor caștigătorilor, înregistrarea și validarea acestora, precum orice altă procedură necesară derulării concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți. Ulterior, datele personale vor fi distruse și nu vor fi procesate în nici un mod.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi. Prin înscrierea la aceast concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament oficial și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de domiciliu să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

Art. 12. Forță majoră

Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Art. 13. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente material și teritorial.

Eventualele reclamații legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a organizatorului ([email protected]) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

Art. 14. Alte Clauze

Decizia organizatorului în orice privință este finală și aplicabilă tuturor participanților. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al concursului.

În cazul în care organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Organizatorul și colaboratorii, agenții săi cât și angajații și directorii acestuia nu-și asuma nici o răspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricărui tip de proprietate sau persoane, rezultate, în totalitate sau în parte, direct sau indirect, în urma intrării în concurs, ca urmare a modului de acțiune. Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica concursul și respectiv natura oricărui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) în cazul în care el sau modul său de acțiune în concurs este afectat sau se pare că va fi afectat de împrejurări neprevăzute și/sau circumstanțe care scapă, în mod rezonabil, de sub control sau/și care pun organizatorul în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate.

În conformitate cu art. 42 alin. 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață prezentul regulament se autentifică în 4 (patru) exemplare.

 

Organizatori: Asociația Clubul Sportiv Alpha Mind, reprezentată de Dragos Horhocea în calitate de Director Sportiv.

×