REGULAMENTUL CLUBULUI DE CICLISM ALPHA MIND

        Membrii clubului de ciclism Alpha Mind au obligația să respecte statutul Asociației Clubul Sportiv Alpha Mind – O minte inițială, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director și, de asemenea, conduita corectă bazată pe bunul simț este obligatorie.
Atât membrii clubului, cât și participanții acțiunilor organizate de Clubul Sportiv Alpha Mind au obligația de a respecta reglementările aplicabile acțiunii respective și reglementările adiacente acestor activități.


       Condiții de înscriere în Clubul Sportiv Alpha Mind:


– Să completeze formularul cererii de înscriere/adeziune ca sportiv sau membru simpatizant; (poate fi completat pe site-ul clubului sau poate fi luat de la unul dintre instructorii clubului sportiv);
– Pentru sportivi este obligatorie achitarea lunar a unei taxe de 150 de lei;
– Pentru membrii simpatizanți este obligatorie achitarea lunar a unei taxe de 10 lei;
– Deținerea unei biciclete;
– Persoanele între 12 și 18 ani trebuie să aibă acordul scris al reprezentantului legal;
– Cererea de înscriere/adeziune se aprobă de către Consiliul Director.
Drepturile și obligațiile membrilor Clubului Sportiv:
– Participă la competițiile sportive naționale și internaționale din partea Clubului Alpha Mind;
– Pot beneficia în mod gratuit de unele facilități sau produse specifice ciclismului în limita resurselor clubului (ex.: stickere, echipament, piese, reparații etc.);
– Beneficiază de baza materială de care dispune clubul;
– Beneficiază în mod gratuit de toate serviciile informatice aferente Clubului Alpha Mind (forum, website etc.);
– Pot participa la acțiunile organizate de Alpha Mind;
– Au datoria morală de a face tot posibilul pentru a contribui la atingerea obiectivelor Clubului şi de a se implica activ în activităţile acestuia;
– Sportivii au obligația de a achita cotizația la începutul fiecărui trimestru, în sumă de 450 lei (150 lei/lună); membrii simpatizanți au obligația de a achita cotizația la începutul fiecărui trimestru în sumă de 30 de lei; o întârziere mai mare de 6 luni a plății cotizației poate duce la excluderea membrului.
        Membri de onoare:
Consiliul director/Adunarea generală poate hotărî acordarea calității de membru de onoare persoanelor care au avut contribuții deosebite la promovarea și creșterea prestigiului Clubului.
Membrii de onoare și membrii simpatizanți pot participa la adunările generale ale Clubului, dar fără drept de vot.
Condiții în care un membru poate fi exclus din club:
– Dacă în decurs de un an un membru al clubului nu participă la evenimentele și acțiunile organizate de Alpha Mind, acesta este exclus automat;
– Comiterea unui prejudiciu moral sau de imagine care nu poate fi reparat în condiții normale duce la excluderea membrului fără drept de reînscriere.
– Comportament necivilizat sau nerespectarea mediului înconjurător, consumul de droguri sau abuzul de alcool în cadrul activităților desfățurate de Alpha Mind, discriminările pe baze rasiale, religioase sau sexuale, nerespectarea îndrumărilor conducerii clubului, precum și alte activități imorale, ilegale sau care contravin scopurilor și intereselor Clubului Alpha Mind intră sub atenția conducerii clubului și, în cazurile grave, membrii vinovați de aceste acțiuni pot fi excluși din club în urma votului conducerii clubului (Consiliul Director).
Prevederile prezentului regulament intern se completează cu prevederile Statutului Asociației Clubul Sportiv Alpha Mind – O minte inițială referitoare la membrii clubului.

Notă: Acest Regulament poate suferi modificări în urma deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliului Director. Membrilor clubului le este recomandată recitirea anuală a regulamentului intern.