Urmărește-ne pe Social Media!

Premii XCM & XCO Kiddo Trophy Jariștea 2024

TURA LUNGA Locul I Locul II Locul III Total
General Masculin 900 700 500 2100
M 19 - 29 400 300 200 900
M 30 - 39 400 300 200 900
M 40 - 49 400 300 200 900
M +50 400 300 200 900
Locul I Locul II Locul III 5700
General Feminin 900 700 500 2100
F 19 - 39 400 300 200 900
F 40+ 400 300 200 900
3900
E MTB XCM Locul I Locul II Locul III
General Masculin 400 300 200 600
TURA SCURTA Locul I Locul II Locul III
General Masculin 400 300 200 900
900
General Feminin Locul I Locul II Locul III
400 300 200 900
TOTAL VALOARE PREMII IN BANI 12000
×